Radruż. Zespół cerkiewny-2011

folder, tekst: opr. zbiorowe, opr. graf. S. P. Makara, Muzeum Kresów Lubaczowie 2011, 6 stron, 4 ilustracje

nakład wyczerpany