Radruż. Zespół Cerkiewny 2014

tekst: J. Mazur, opr. graf. S. P. Makara, Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2014, 30 stron, 34 ilustracje, 2 mapy

cena: 15.00 PLN