Wszechświat stał w pokoju świąteczną choinką

„Wszechświat stał w pokoju świąteczną choinką”, folder wystawy, 

tekst: M. Oleszkiewicz, opr. graf. S. P. Makara, A. Rychlewski, skład i łamanie: A. Rychlewski, Muzeum Kresów w Lubaczowie, 2013, 12 stron, 19 ilustracji

nakład wyczerpany