Lubaczów 2000

Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej i Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, Zespół Redakcyjny: Z. Kubrak, A. Łazar, J. Mazur, Lubaczów 2000, 32 strony

nakład wyczerpany