Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej – konstytucjonalizm i kultura obywatelska/Jarosław 14.07.2021

Sesja seminarium Akademia Dziedzictwa Kresów pt. „Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej – konstytucjonalizm i kultura obywatelska”. Jarosław/online, 14 lipca 2021 roku

Ustrój prawny dawnej Rzeczypospolitej jest zagadnieniem kluczowym i definiującym zakres programowy Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Dlatego też problematyka ta została podjęta podczas pierwszej sesji obecnego cyklu seminarium Akademia Dziedzictwa Kresów. Kluczowym elementem seminarium był wykład otwarty dr hab. Rafała Lisa i towarzysząca mu dyskusja. To wydarzenie rozpoczęło debatę nad dziedzictwem konstytucjonalizmu dawnej Rzeczypospolitej, całokształtem ówczesnego ustroju prawnego, a w szczególności nad rolą Konstytucji 3 Maja. Waldemar Rataj wezwał społeczność związaną z Akademią Dziedzictwa Kresów i Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej do dalszej refleksji i zaprosił do kontynuowania dyskusji 11 listopada.

Drugim istotnym elementem sesji była wspólna praca nad koncepcją Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej, jako muzeum w przestrzeni. Temu zagadnieniu poświęcony była zarówno wykład wprowadzający Michała Kępskiego, jak i sesje związane z identyfikacją dziedzictwa poszczególnych miejsc, w kluczu powiatowym (polis). W ramach seminarium analizowane były takie miejsca, jak: Jarosław (dziedzictwo sacrum w mieście) oraz Zarzecze (dziedzictwo kultury i natury).

Relacja ze spotkania:  https://youtu.be/Qpl2Hq4FdLI

Nagrania z wystaw:

Wystawa Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu: https://youtu.be/TkuOrlIcwEw

Wystawa Jarosławskie Kolegiaty: https://youtu.be/AcY5Pi99fww