„In Between – Neighbours Meet in the Borderlands” w Lubaczowie i Iwanofrankiwsku

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu serdecznie zapraszają studentów do udziału w szkole letniej w ramach projektu „In Between? – Neighbours Meet in the Borderlands”. 

Celem szkoły letniej, która, podobnie jak w poprzednich edycjach, odbędzie się na pograniczach – polsko-słowackim (Nowy Sącz, Gorlice, Krynica), polsko-czeskim (Cieszyn), polsko-niemieckim (Świnoujście) i właśnie polsko-ukraińskim (Lubaczów, Iwanofrankiwsk) – jest zwrócenie uwagi na tematykę pogranicza, rozumianego jako obszar przenikania się kultur.

Program istnieje od 2016 r. i skierowany jest do studentów, a podczas jego realizacji uczestnicy zdobywają wiedzę na temat metody badawczej oral history oraz uczą się prezentowania wyników swoich badań za pomocą profesjonalnego sprzętu technicznego.

W tegorocznej edycji „In Between” zaplanowane są warszaty online (oral history) oraz wyjazdy studyjne. Finałem projektu będzie konferencja w Berlinie, na której zostaną przedstawione wyniki prac. Wszystkie szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, a także samego projektu można znaleźć poniżej. Do zobaczenia!

Call for Aplication

Szczegółowe informacje na temat szkoły letniej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!