Zmarł nestor regionalistów. Stanisław Franciszek Gajerski (1932–2021)

W niedzielę, 6 czerwca, w wieku 89 lat odszedł Stanisław Franciszek Gajerski – zasłużony pedagog i społecznik cieszanowski, wybitny historyk regionalista, lokalny patriota i nieprzeciętna osobowość.

Swoje zainteresowania badawcze na początku skupiał na tematyce kultury materialnej regionu lubaczowskiego. Stworzył do dziś aktualne podstawy wiedzy o bruśnieńskim ośrodku kamieniarskim, potylickim ośrodku garncarskim, lubaczowskich hutach szkła kryształowego i działalności lokalnych papierni w okresie nowożytnym. Był też znawcą dziejów osadnictwa żydowskiego i opracował pierwsze monografie Cieszanowa i Narola. Od lat 80. XX w. poświęcił się okresowi II wojny światowej, szczególnie polskiej konspiracji niepodległościowej, stając się w tym zakresie niekwestionowanym autorytetem.

Pierwsze swe publikacje wydał w połowie lat 60. XX w. W ciągu kolejnych ponad pięćdziesięciu lat niezwykłej aktywności badawczej opracował ponad 150 artykułów naukowych, popularnonaukowych i prasowych. Zasłynął jako autor wnikliwych recenzji. Opracował ich dziesiątki i opublikował na łamach wielu wydawnictw naukowych na terenie całego kraju. Od 1995 r. swe teksty publikował również na łamach „Rocznika Lubaczowskiego”. Ostatnia jego recenzja ukazała się wiosną br. w tomie XX–XXI tego periodyku.

Od samych początków istnienia lubaczowskiego Muzeum był silnie związany z naszą instytucją i pracownikami. Uczestniczył w wernisażach wystaw, brał aktywny udział w organizowanych sesjach naukowych i spotkaniach. W Muzeum był częstym i lubianym gościem. Zawsze elegancki i szarmancki, chętnie rozmawiał z muzealnikami, dzielił się nowościami i …obdarowywał wszystkich słodkościami.

Zapamiętamy Go jako człowieka nieprzeciętnego, pełnego kultury, pasji historycznej i ogromnej wiedzy. Jego dorobek naukowy pozostanie ważną częścią dziedzictwa kulturowego powiatu lubaczowskiego.