Zapytanie ofertowe na audyt zewnętrzny

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zapytanie ofertowe, wraz z załącznikami, z dn. 28 stycznia 2020 r. na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu.

Przedmiotem zapytania jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji wyżej wskazanego projektu, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Dokumenty audytu

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty