Zapytanie ofertowe na przygotowanie i montaż drewnianej konstrukcji stelażowej

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zapytanie ofertowe, wraz z załącznikami, z dn. 29 marca 2021 r., na wykonanie usuługi polegającej na przygotowaniu i montażu drewnianej konstrukcji stelażowej, na której zamocowana zostanie mapa powiatu lubaczowskiego, w ramach projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu.

Drewniana konstrukcja stelażowa wraz z mapą powiatu lubaczowskiego związane są z realizacją wyżej wymienionego projektu, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i rysunkowa konstrukcji stelażowej
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 5 – Klauzula antykorupcyjna

Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty