Zapytanie ofertowe rozszerzenie funkcjonalności mapy interaktywnej

Szanowni Państwo,
przedstawiamy zapytanie ofertowe, wraz z załącznikami, z dn. 29 marca 2021 r., na rozszerzenie funkcjonalności mapy interaktywnej o dodatkowe wymagania nie zawarte w zapytaniu ofertowym dot. zaprojektowania i wdrożenia responsywnej strony internetowej z interaktywną mapą w ramach projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu.

Wykonanie mapy interaktywnej związane jest z realizacją wyżej wymienionego projektu, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 - Klauzula antykorupcyjna

Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty