Zapytanie ofertowe na menedżera komunikacyjnego

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zapytanie ofertowe, wraz z załącznikami, z dn. 25 września 2020 r., na pełnienie funkcji menedżera ds. komunikacji projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu.

Przedmiotem zapytania jest opracowanie, wdrożenie oraz monitoring planu komunikacji, a także realizacja kampanii promocyjnej wyżej wymienionego projektu, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1- Formularz oferty
Załącznik nr 2- Oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik Nr 3 - Klauzula antykorupcyjna

Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty