Modyfikacja SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert

Dla przetargu "Budowa budynku składowo-magazynowego etap I"

Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert