Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
Prace konserwatorskie przy nagrobkach na cmentarzu przy zespole cerkiewnym w Radrużu (początek XIX w.)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia