ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Radruż

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Radruż, zespół cerkiewny – cmentarz (początek XIX wieku): prace konserwatorskie przy nagrobkach.

Zawiadomienie o wynikach