Przetarg Budynek magazynowy II etap

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę budynku magazynowo-składowego (II ETAP)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa
Załączniki 1-6 w wersji edytowalnej
Załącznik Nr 7 - Istotne postanowienia umowy
Unieważnienie postępowania