Przetarg-projektor

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ochrona dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta” w Radrużu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną, etap II – Dostawa projektora multimedialnego.
 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki 1-5 w wersji edytowalnej

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty