Przetarg Świetlica wiejska z Opaki

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Prace konserwatorskie świetlicy wiejskiej z Opaki, etap I.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Załączniki 1-6 w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 7 - Istotne postanowienia umowy

Dokumentacja projektowa

Informacja z sesji otwarcia ofert

Unieważnienie