Przetarg unieważniony Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej „Proświta”

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ochronę dziedzictwa kulturowego Kresów poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej „Proświta”  w Radrużu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję administracyjno-muzealną.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki 1-6 w wersji edytowalnej

Załącznik 7 - Istotne postanowienia umowy

Załacznik Nr 8 - Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Dokumentacja techniczna budynku proświta

16.10.2017 r. - Modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert

16.10.2017 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.10.2017 r. - Zmodyfikowana SIWZ

16.10.2017 r. - Zmodyfikowane Załączniki 1-6 w wersji edytowalnej

16.10.2017 r. - Zmodyfikowany Załącznik Nr 7 - Istotne postanowienia umowy

16.10.2017 r. - Zmodyfikowane przedmiary robót

Informacja o wniesieniu zapytania_1

Informacja o wniesieniu zapytania_2

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE (1) WNIESIONE W DNIU 18.10.2017 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE (2) WNIESIONE W DNIU 19.10.2017 r.

24.10.2017 r. - Modyfikacja SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert)

24.10.2017 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przedłużenie terminu składania ofert)

24.10.2017 r. - Informacja o wniesieniu_zapytania (3)

Zestawienie stolarki okiennej Radruż

Projekt budowlany branża elektryczna

Projekt budowlany branża sanitarna

30.10.2017 r. - Zmodyfikowany przedmiar robót budowlanych

Unieważnienie postępowania