Przetrag. Zespół Cerkiewny w Radrużu. Prace konserwatorskie przy nagrobkach – IV etap