Przetarg: Prace remontowo – konserwatorskie w cerkwi p.w. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony
na prace remontowo - konserwatorskie w cerkwii p.w. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-5 w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 6 - Istotne postanowienia umowy

Przedmiar robót