Przetarg: Prace konserwatorskie przy nagrobkach na cmentarzu przy zespole cerkiewnym w Radrużu

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Prace konserwatorskie przy nagrobkach na cmentarzu przy zespole cerkiewnym w Radrużu (początek XIX w.)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 7 - Specyfikacja usług