Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym p.n.:
Radruż, zespół cerkiewny – cmentarz (początek XIX wieku): prace konserwatorskie przy nagrobkach

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert 1

Informacja z sesji otwarcia ofert 2