Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

 

Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym p.n.:
Konserwacja i rekonstrukcja budynku zabytkowej wozowni w zespole zamkowo – parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie