Przetarg na konserwację i rekonstrukcję budynku zabytkowej wozowni

 

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza przetarg nieograniczony
na konserwację i rekonstrukcję budynku zabytkowej wozowni
w Zespole Zamkowo – Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o Zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-6 w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 7 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 8 - dokumentacja techniczna