Zapytanie ofertowe na wykonanie tłumaczeń pisemnych

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zapytanie ofertowe, wraz z załącznikami, z dn. 4 maja 2020 r. na wykonanie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych w projekcie „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanym przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu.

Przedmiotem zapytania są tłumaczenia specjalistyczne z języka polskiego na język angielski, związane z tematyką wyżej wskazanego projektu, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załacznik Nr 1 - Formularz oferty

Załacznik Nr 2 - Wykaz usług

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik Nr 4 - Klauzula antykorupcyjna

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty