Zapytanie ofertowe na zadanie: Prace konserwatorskie świetlicy wiejskiej z Opaki