Ogłoszenie o pracę

Muzeum Kresów w Lubaczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Artystycznym: pracownik merytoryczny Działu Artystycznego.
Wszelkie informacje zostały zawarte w poniższym "Ogłoszeniu o pracę" oraz załącznikach. Termin naboru ofert mija w poniedziałek, 16 sierpnia 2021 r., o godz. 15:30.

Ogłoszenie o pracę

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i informacja o prawie cofnięcia zgody

Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy z wybranymi osobami, które o terminie spotkania zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie.

Ogłoszenie o wyniku naboru