Zapytanie ofertowe. Prace konserwatorskie przy Świetlicy Wiejskiej z Opaki – roboty wykończeniowe

Muzeum Kresów w Lubaczowie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. „Prace konserwatorskie przy Świetlicy Wiejskiej z Opaki – roboty wykończeniowe”:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Projekt umowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

 

Informacja z sesji otwarcia ofert