Muzeum Kresów w Lubaczowie

Edugame – meeting w Radrużu

W czwartek, 15 września 2022 r., mieliśmy przyjemność gościć w Lubaczowie i Radrużu partnerów projektu „EduGame: Innovative Educational Tools for Management in Heritage Protection – gamification in didactic process”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Nasi goście, przedstawiciele Politechniki Lubelskiej, Uniwersidade da Beira Interior w Colvilhi i Muzeum Archeologicznego Jose Monteiro w Fundao, mieli okazję zobaczyć nasze ekspozycje w Lubaczowie i zwiedzić Zespół Cerkiewny w Radrużu, gdzie odbyła się zasadnicza część spotkania. Jego celem było omówienie dotychczasowych prac i zaplanowanie kolejnych działań.

Oficjalnie została zaprezentowana gra edukacyjna „Managment of Orthodox Church Complex in Radruż”, którą opracował nasz zespół projektowy wraz z partnerami z Politechniki Lubelskiej. W następnych miesiącach przeprowadzone zostaną pilotażowe testy gry ze studentami, by ocenić jej wartość dydaktyczną i wprowadzić ewentualne ulepszenia.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za odwiedziny i owocne spotkanie, pełne merytorycznych dyskusji i wspaniałej atmosfery.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój