Edukacja 2021/2022

 

OFERTA EDUKACYJNA
MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

"Przystanek Kresy"

Co, gdzie, kiedy?
 
zajęcia muzealne odbywają się codziennie, od wtorku do piątku, 
w godzinach pracy muzeum 
zajęcia zamawiamy telefonicznie, pocztą internetową lub osobiście 
w dziale naukowo - oświatowym muzeum, tel. 16 6321802,
adres e-mail: edukacja@muzeumkresow.eu,
z tygodniowym wyprzedzeniem
opłaty uiszczamy bezpośrednio przed zajęciami
koszt zwiedzania muzeum: 7.00 zł od ucznia, plus opłata za przewodnika 30 zł
opłata za zajęcia muzealne: 7.00 zł od ucznia
czas trwania zajęć: średnio od 60 min. do 120 min. (ustalamy indywidualnie do potrzeb zainteresowanych)
 
Dla kogo zajęcia muzealne?
 
zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły podstawowe, studentów,
pełna oferta zajęć edukacyjnych na stronie www.muzeumkresow.eu
 
Muzealne propozycje 
 
wycieczki z przewodnikiem
wykłady ilustrowane wybranymi eksponatami, wsparte pokazami multimedialnymi
lekcje muzealne na stałych i czasowych ekspozycjach prowadzone z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych
warsztaty plastyczne na wystawach i w zespole zamkowo-parkowym
gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży
konkursy
konsultacje dla nauczycieli i studentów
 
Uwaga!
Zapraszamy do współpracy
 
Oferujemy prowadzenie zajęć na inne tematy, dostosowane do potrzeb nauczycieli, o ile można je powiązać ze zbiorami muzealnymi