Edukacja - oferta dla szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

LEKCJE MUZEALNE 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I - III

-  „VIII WIEKÓW LUBACZOWA”

Najważniejsze wydarzenia i wybitne sylwetki lubaczowian na tle bogatej historii wielokulturowego miasta, począwszy od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Poznajemy cenne zabytki, muzealne ciekawostki i legendy.
Metody  i formy pracy: dyskusja, zwiedzanie wystawy historycznej, pogadanka, gra planszowa.
Czas trwania: 60 min.

- „BYŁO SOBIE KRESOWE MIASTECZKO”

Wielokulturowy Lubaczów. Kultura, sztuka, obyczaje zamieszkujących niegdyś miasto narodów: Polaków, Rusinów, Żydów. Za sprawą muzealnej ekspozycji przenosimy się w tamten, dawno miniony czas. Poznajemy elementy kultury, sztuki, wybrane zagadnienia i pojęcia  oraz przedmioty im towarzyszące. Wskazujemy na  relacje wzajemnego szacunku i tolerancji.
Metody i formy pracy: dyskusja, zwiedzanie wystawy, pogadanka, quiz, zabawy plastyczne.
Czas trwania:  60 min.

- „JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO”

Wokół kultury materialnej i duchowej wsi lubaczowskiej. Życie codzienne, podstawowe formy gospodarki wiejskiej, zajęcia wiejskie, rzemiosło, kulturę oraz sztukę. Poznajemy najważniejsze przejawy życia wielokulturowej społeczności wiejskiej wpisane w cykl przemian natury i świąt chrześcijańskich.

Metody pracy: zwiedzanie wystawy, praca z eksponatami muzealnymi, źródła archiwalne i literackie, quiz.
Czas trwania:  60 min

- „OPOWIEŚCI OBRAZÓW. SZTUKA KRESÓW”

Galeria malarstwa portretowego z Kresów pretekstem do opowieści o obrazach. Wędrując po muzeum odnaleźć można przykłady malarstwa z różnych epok. Jedne obrazy mówią o życiu i obyczajach ludzi w dawnych wiekach, inne przekazują nam jakąś historię. Bywają też takie, których zrozumienie wymaga wiedzy i wrażliwości. Wspólnie analizujemy, interpretujemy obrazy. Poznajemy wybrane zagadnienia i pojęcia z dziedziny malarstwa.
Metody  i formy pracy: pogadanka, zwiedzanie ekspozycji, zadania i zabawy plastyczne.
Czas trwania: 60 min.

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV - VI

- „VIII WIEKÓW LUBACZOWA”

Najważniejsze wydarzenia i wybitne sylwetki lubaczowian na tle bogatej historii wielokulturowego miasta, począwszy od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Poznajemy cenne zabytki, muzealne ciekawostki i legendy,
Metody i formy pracy: zwiedzanie wystawy historycznej, pogadanka, gra planszowa.
Czas trwania: 60 min.

- „BYŁO SOBIE KRESOWE MIASTECZKO”

Wielokulturowy Lubaczów. Kultura, sztuka, obyczaje zamieszkujących niegdyś miasto narodów: Polaków, Rusinów, Żydów. Za sprawą muzealnej ekspozycji przenosimy się w tamten, dawno miniony czas. Poznajemy elementy kultury, sztuki, wybrane zagadnienia i pojęcia  oraz przedmioty im towarzyszące. Wskazujemy na  relacje wzajemnego szacunku i tolerancji.
Metody i formy pracy: dyskusja, zwiedzanie wystawy, pogadanka, quiz, zabawy plastyczne.
Czas trwania:  60 min.

- „W ŚREDNIOWIECZNYM GRODZIE”

Czy bardzo różnimy się od naszych przodków sprzed setek lat?

Poznajemy historię i funkcję lubaczowskiego grodu, życie codzienne w średniowieczu: prowadzenie domu,  spędzanie wolnego czasu, funkcję i przeznaczenie różnych przedmiotów.
Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, pokaz prezentacji, zwiedzanie wystawy archeologicznej, praca z zabytkami, wycieczka na wzgórze zamkowe.
Czas trwania: 45 min.

- „JAK TO NA WSI KRESOWEJ BYWAŁO”

Wokół kultury materialnej i duchowej wsi lubaczowskiej.

Poznajemy najważniejsze przejawy życia wielokulturowej społeczności wiejskiej wpisane w cykl przemian natury i świąt chrześcijańskich. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie znaczenie posiadała kultura ludowa dawniej?, jakim uległa przekształceniom?, jakie formy przybrała w czasach współczesnych?
Metody i formy pracy: zwiedzanie wystawy, praca z eksponatami muzealnymi, źródła archiwalne i literackie, quiz.
Czas trwania: 60 min.

 

- „JAK DAWNIEJ DOMY BUDOWANO. O STYLU LUBACZOWSKIM”

Ukazanie piękna i niepowtarzalności drewnianej architektury regionu lubaczowskiego. Zapoznanie się z głównymi cechami „stylu lubaczowskiego” w budownictwie mieszkalnym przełomu XIX i XX w. W toku muzealnych zajęć, na podstawie oryginalnych elementów poznajemy główne cechy „stylu lubaczowskiego” i piękno rodzimego detalu architektonicznego.
Metody i formy pracy: prezentacja multimedialna, pokaz zbiorów oryginalnych detali architektonicznych, quiz lub sklejanie modeli domów.
Czas trwania: 60 lub 90 min.

- „W KRAINIE KAMIENIARSTWA BRUŚNIEŃSKIEGO”

O kamieniarzach z Brusna Starego, figurach świętych, przydrożnych kapliczkach i krzyżach…

Sztuka kamieniarzy z Brusna Starego wrosła w lokalny, kresowy pejzaż. Pierwsze wzmianki o ludowych kamieniarzach, rozwój ośrodka od XVI - XVII w., aż po czasy współczesne, zagadnienia formy rzeźby bruśnieńskiej, zasięg terytorialny, problematyka ochrony nad najcenniejszymi zabytkami to wątki tematyczne poruszane w toku muzealnych zajęć.
Metody i formy pracy: wykład, zwiedzanie wystawy, praca z obiektami, quiz.
Czas trwania: 60 min.

-  „PORTRET SARMATY”

Wizerunek sarmaty punktem wyjścia do przybliżenia bogatej kultury szlacheckiej i sarmackich obyczajów. Na wybranych przykładach obrazów z galerii malarstwa portretowego z Kresów poznajemy typowe cechy portretu sarmackiego: imponujący strój, fryzurę, paradną broń oraz inne akcesoria spotykane w obrazach.
Metody i formy pracy: pogadanka, zwiedzanie wystawy, analiza obrazów, arkusz zadaniowy.
Czas trwania: 60 min.

- „ZWYCZAJE I TRADYCJE ŻYDOWSKIE”

W toku muzealnych zajęć przybliżamy historię Żydów lubaczowskich. Wprowadzamy w tematykę kultury żydowskiej. Poznajemy wybrane zagadnienia, pojęcia oraz przedmioty z nią związane. Zwracamy uwagę na kształtowanie postaw szacunku i tolerancji dla innych kultur.
Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, projekcja prezentacji, zwiedzanie wystawy, arkusz zadaniowy lub praca plastyczna – wycinanka żydowska.
Czas trwania: 60 min.