"Czas to świnia"

PROGRAM DO WYSTAWY CZASOWEJ

LEKCJE I WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

CZYM JEST SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Czym jest sztuka i jaką pełni rolę w życiu współczesnego człowieka? Gdzie szukać jej początków? Jakim ulega zmianom i jak ją odczytywać? Uczestnicy zajęć pracują z folderem zawierającym pytania pomocne przy samodzielnej interpretacji prac prezentowanych na wystawie. Dotyczą one różnych problemów, nad którymi można się zastanowić oglądając dzieła sztuki współczesnej. Uczniowie samodzielnie dobierają pytania do poszczególnych dzieł oraz szukają trafnych odpowiedzi.

„PRZESTRZEŃ SZTUKI”

Sztuka współczesna jest przestrzenią eksperymentalną, w której artyści swobodnie, czasem w zaskakujący sposób łączą środki artystycznego wyrazu. Gama dostępnych środków wyrazu stale się poszerza, a materiały i techniki tradycyjnie przynależne do innych profesji stają się elementem dzieła sztuki. W toku zajęć zwiedzamy wystawę, poznajemy różne dziedziny sztuk plastycznych: malarstwo, rzeźba, tkanina oraz inne formy wyrazu artystycznego: fotografia, instalacja, pokaz multimedialny.

„ANALIZA DZIEŁA SZTUKI”

Lekcja przybliża zasady opisywania i analizy formalnej dzieł sztuki, w szczególności sztuki współczesnej. W toku zajęć wspólnie zwiedzamy wystawę, analizujemy, interpretujemy wybrane dzieła. Poznajemy zasady analizy dzieł sztuki pod względem treści i zastosowania środków wyrazu plastycznego. Uczestnicy samodzielnie układają plan takiej analizy, formują własne opinie, interpretację ideową, symboliczną dzieła sztuki. Zajęcia mają na celu poszerzenie praktycznej umiejętności analizy dzieła sztuki.

„WSPÓŁCZESNE DZIEŁO SZTUKI”

W czasie zajęć uczestnicy spróbują odnaleźć własną drogę ekspresji artystycznej. Celem jest  kształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się pojęciami i terminami ze świata sztuki, wskazywanie i nazywanie elementów formalnych dzieła sztuki, umiejętnie wykorzystywanie informacji we własnym działaniu twórczym, zwrócenie uwagi na przystępność sztuki współczesnej. Proponowane zajęcia plastyczne inspirowane wystawą:

„Czas to …”

Instalacja, uczniowie samodzielnie wybierają lub wykonują rekwizyty oraz ustawiają w odpowiednim, zamierzonym porządku.

„Wielki mural”

Na odpowiednio przygotowanej ścianie uczestnicy zajęć wspólnie wykonują malowidła: wymyślają temat oraz historie na nim przedstawione.

„Coś z niczego”

Wykonywanie prac malarskich, rzeźbiarskich przy użyciu elementów wtórnych np. wycinki prasowe, kawałki tkaniny, opakowania.