IX Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Program Edukacyjny

Propozycje lekcji i warsztatów plastycznych poświęconych zagadnieniom rysunku oraz problemom sztuki współczesnej.

Zapraszamy do magicznego świata rysunku, wspólnego zwiedzania wystawy i twórczego działania. Przekonamy się, że sztuka współczesna – rysunek artystyczny jest ciekawy, a prace można interpretować na wiele sposobów.

PROGRAM:

- „WARSZTAT ARTYSTY RYSOWNIKA” /10-12 lat/

Tradycyjny rysunek to sztuka tworzenia za pomocą linii i kresek na powierzchni kartki papieru. Przez wieki powstało wiele różnorodnych sposobów rysowania, tworzenia rysunków, wiele kierunków i stylów artystycznych. Artyści rysownicy szukają wciąż nowych środków wyrazu, chętnie eksperymentują z różnymi materiałami i technologiami chcąc uzyskać zaskakujące efekty. W toku zajęć zwiedzamy wystawę, analizujemy rysunki, poznajemy warsztat artysty rysownika: materiały, narzędzia, cechy charakterystyczne rysunku: technika, podstawowe zagadnienia związane z rysunkiem: linia, kreska, walor, faktura, światłocień…

Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, zwiedzanie wystawy, ćwiczenia plastyczne, arkusze zadaniowe.
Czas trwania: 60 min.

- „SPOTKANIE Z RYSUNKIEM” /7-9, 10-12, 13-15, 17-19 lat/

Warsztaty poświęcone zagadnieniom współczesnego rysunku artystycznego (definicja, narodziny rysunku, wybitni twórcy tej dyscypliny sztuki, techniki współczesnego rysunku). Zajęcia obejmują spotkanie na wystawie czasowej, zwiedzanie i interpretowanie rysunków oraz działania twórcze. Nie narzucamy tematu jedynie delikatnie naprowadzamy. Prace wykonujemy w dowolnie wybranej technice: rysunek ołówkiem, węglem, piórkiem, patykiem, rysunek lawowany, białe linie na czarnym tle, rysunek kredką, świecą, pastel, rysunek na zadrukowanym papierze, technika mieszana, kolaż…
Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystawy, praca plastyczna: zabawa w skojarzenia lub dowolny temat  inspirowany wystawą.
Czas trwania: 190 min.

-„SZTUKA PATRZENIA – RYSUNEK”/13-16, 17-19 lat/

Wstęp do analizy dzieł sztuki. Wystawa jest pretekstem do poznania podstawowych zagadnień związanych z analizą dzieł sztuki. Zwiedzając ekspozycję wspólnie analizujemy, interpretujemy wybrane prace. Poznajemy zasady analizy dzieł sztuki pod względem treści i zastosowania środków wyrazu plastycznego. Uczestnicy samodzielnie układają plan takiej analizy, formułują własne opinie i interpretację ideową, symboliczną rysunku.
Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, zwiedzanie wystawy, ćwiczenia, arkusze zadań
Czas trwania: 90 min.

„SZTUKA WSÓŁCZESNA, JAKI TO PROBLEM? /13-16, 17-19 lat/

Sztuka współczesna, jaką pełni rolę w życiu współczesnego człowieka? Gdzie szukać jej początków? Jakim ulega zmianom? Jak ją odczytywać? Oto pytania, na które szukamy odpowiedzi. Zwiedzamy wystawę, analizujemy rysunki. Pracujemy z folderem zawierającym pytania służące do samodzielnej interpretacji prac prezentowanych na wystawie. Dotykają one różnorodnych problemów i zagadnień związanych ze sztuką współczesną, skłaniają do zastanowienia się nad oglądanym dziełem sztuki oraz do osobistych refleksji.
Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, zwiedzanie wystawy, praca własna uczniów.

Czas trwania: 90 min.

 

Serdecznie zapraszamy!