"Życie po rewolucji. Rolnicy i pasterze młodszej epoki kamienia"

PROGRAM EDUKACYJNY DO WYSTAWY CZASOWEJ 

„ŻYCIE PO REWOLUCJI. 
ROLNICY I PASTERZE MŁODSZEJ EPOKI KAMIENIA”

„Życie po rewolucji. Rolnicy i pasterze młodszej epoki kamienia” /13-16, 17-19 lat/

Czym była „rewolucja neolityczna”, jak zmieniła życie człowieka przed tysiącami i jaki miała wpływ na rozwój naszej cywilizacji? To tylko nieliczne pytania na które odpowiadamy w toku muzealnych zajęć. Zwiedzając ekspozycje poznajemy wybrane zabytki jak: przedmioty codziennego użytku (gliniane naczynia, ciężarki tkackie, przęśliki, kamienne toporki i żarna, ozdoby z muszli i kości, które przybliżają życie neolitycznych rolników i pasterzy z terenów dzisiejszej Polski. Inne przedmioty ilustrują z kolei duchowość neolitycznych ludzi (gliniane figurki ludzkie i zwierzęce – symbole kultu płodności i urodzaju) oraz poczucie estetyki (zdobienia, ryty na naczyniach). W części warsztatowej na wybranych przykładach fragmentów ceramiki, elementach biżuterii, broni i narzędzi odgadujemy przeznaczenie, funkcję znalezionych skarbów, poznając w ten sposób min. warunki życia oraz zajęcia ludzi przed tysiącami lat.

„Przygoda z archeologią” /10-12 lat/

Archeologia jest nie tylko nauką, ale wielką przygodą. Nie da się jej uprawiać bez pełnego zaangażowania. Jednak nie wystarczy coś wykopać i wstawić do muzealnej gabloty. Aby znalezisko nabrało naukowej wartości należy je najpierw dokładnie zbadać i zanalizować. Wnioski z takich badan prowadzą często do rewolucji i przełomów w nauce zwanej archeologią. Czym zajmuje się archeologia, i jak wygląda praca archeologa przekonamy się podczas muzealnych zajęć, a także kto był pierwszym archeologiem i co znaczył dawniej termin archeolog.
W części warsztatowej na wybranych przykładach fragmentów ceramiki, elementach biżuterii, broni i narzędzi odgadujemy przeznaczenie, funkcję znalezionych skarbów, poznając w ten sposób min. warunki życia oraz zajęcia ludzi przed tysiącami lat.

„Jak to z garnkiem było?” /7-9,10-12 lat/

Kto i kiedy wynalazł pierwsze garnki? Jak i z czego je wyrabiano? 
Odpowiedzi szukamy wspólnie na wystawie.
Umiejętność lepienia naczyń z gliny i ich wypalania, a więc produkcja ceramiki, była jedną z głównych zdobyczy cywilizacji neolitycznej. Wynalazku tego dokonano na Bliskim Wschodzie. Naczynia ceramiczne pierwotnie służyły nie tylko do gotowania i przechowywania różnych produktów. Były także stałym elementem wyposażenia grobów, dawano w nich pokarm zmarłym na drogę w zaświaty, a niekiedy też składano w nich prochy osób spalonych na stosie. Obecnie ceramika jest dla archeologów głównym źródłem poznania tego okresu. Ze względu na swoją wszechobecność i masowość występowania wspaniale nadaje się do datowania zmian zachodzących w różnych sferach życia ówczesnych ludzi. Jest podstawą do wydzielania odrębnych „ludów” czy „plemion”, zwanych w archeologii kulturami.
W toku zajęć uczniowie poznają wybrane przykłady neolitycznej ceramiki z różnych kultur, którym nadaje się nazwy w zależności od formy używanych naczyń (np. kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor kulistych) lub najbardziej typowego zdobnictwa (kultura ceramiki wstęgowej rytej, kultura ceramiki sznurowej i in.). W toku zajęć warsztatowych wykonujemy naczynia tradycyjną techniką garncarską.

„Spotkanie z archeologiem” /10-12, 13-16 lat/

Kim naprawdę jest archeolog? Na czym polega jego praca? 
Archeolog często postrzegany jest jako osoba, która kopie w ziemi i wydobywa z niej różne przedmioty. Prowadzenie wykopalisk to jednak tylko cześć jego żmudnej pracy. Archeolog to przede wszystkim naukowiec, który wykonuje niełatwą, często skomplikowaną pracę. Poza kopaniem w ziemi musi ją jeszcze udokumentować. W tym celu sporządza rysunki, fotografie. Prowadząc prace badawcze korzysta także z innych dziedzin nauki, jak historia, biologia, geografia czy chemia. Spotkanie na wystawie przybliża wybrane zagadnienia związane z archeologią. 
W toku zajęć opisujemy przedmioty oraz poznajemy ich funkcję i przeznaczenie. Samodzielnie wypełniamy kartę inwentarzową wybranego eksponatu.

Serdecznie zapraszamy!