PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA

WARSZTATY MUZEALNE DLA PRZEDSZKOLI 2021/2022

- „PRZYGODA W MUZEUM”

Zapraszamy do artystycznej przygody, która pozwoli wzbogacić wiedzę nie tylko o sztuce, ale i o życiu ludzi w minionych wiekach. Zajęcia plastyczne inspirowane wrażeniami z wizyty w muzeum. Po zapoznaniu się z zasadami zachowania w Muzeum, zwiedzamy wnętrza zwracając uwagę na nazwy przedmiotów i ich przeznaczenie. Wybieramy dowolne zabytki i wykonujemy prace plastyczne. Innym tematem może być odtworzenie historii tego przedmiotu lub dowolnej sceny zainspirowanej wizytą w muzeum. 
Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystawy, praca plastyczna.
Czas trwania: 90 min.

- „O TAJEMNICACH LUBACZOWSKIEGO HERBU”

Co to jest herb, z jakich składa się elementów? jednym słowem podstawy heraldyki dla najmłodszych krok po kroku. Zwiedzamy wystawę, na wybranych przykładach analizujemy różne rodzaje znaków herbowych. Poznajemy dzieje lubaczowskiego herbu i wiele niezwykłych historii. Towarzyszą nam liczne zadania, zagadki oraz ciekawostki.
Metody i formy pracy: dyskusja, projekcja prezentacji, zagadki, ćwiczenia.
Czas trwania: 90 min.

- „ JAK TO Z GARNKIEM BYŁO”

Kto i kiedy wynalazł pierwsze garnki? Jak i z czego je wyrabiano? Dlaczego garncarstwo tak spodobało się pierwszym, neolitycznym rolnikom? Z jakich powodów jest oznaką osiadłego trybu życia? Wspólnie szukamy odpowiedzi. Zwiedzamy wystawę archeologiczną, poznajemy wybrane przykłady neolitycznej ceramiki, wykonujemy naczynia tradycyjną techniką garncarską.
Metody i formy pracy: dyskusja, projekcja prezentacji, praca własna dzieci – naczynia z gliny.
Czas trwania: 90 min.

-  „MAŁE SPOTKANIE Z WIELKĄ SZTUKĄ KRESÓW”

Historia sztuki dla najmłodszych gości muzealnych. Wielokulturowe dziedzictwo Kresów, świat obrazów - malarstwo religijne i galeria portretów, figury świętych i aniołów, piękne przedmioty rzemiosła artystycznego widziane oczami dziecka. W toku zajęć poznajemy najcenniejsze zabytki działu artystycznego muzeum oraz wybrane zagadnienia i terminy z dziedziny sztuki. Spotkaniu towarzyszą liczne zadania, zabawy plastyczne oraz łamigłówki.
Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystawy, zadania i zabawy plastyczne.
Czas trwania: 60 min.

„FILIPEK W GALERII PORTRETÓW”

Galeria to miejsce gdzie można spotkać się ze sztuką, gdzie mieszkają obrazy. W galerii malarstwa portretowego z Kresów spotykamy różne przykłady portretów. W trakcie zwiedzania wyjaśniamy co to jest portret, wymieniamy rodzaje portretów, wskazujemy na  ich różnorodność oraz poznajemy podstawowe terminy dotyczące budowy obrazu. Wykonujemy własne prace plastyczne inspirowane tematem.
Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, zwiedzanie wystawy, praca plastyczna - kolaż
Czas trwania: 90 min.

- „O NIEZWYKŁYCH WYNALAZKACH”

Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez telefonów komórkowych, komputerów, internetu, a jak wyglądał świat wynalazków np. przed stu laty?, bez czego nie mogli się obyć Nasi dziadkowie i pra pradziadkowie? Na przykładzie muzealnych eksponatów wyjaśniamy działanie wielu niezwykłych urządzeń.
Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, praca z zabytkami, projekcja bajek z rzutnika.
Czas trwania: 90 min.

 

WARSZTATY MUZEALNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – OFERTA 2021/2022

- „O HISTORII GARNCARSTWA”

Kto i kiedy wynalazł pierwsze garnki? Jak i z czego je wyrabiano? Dlaczego garncarstwo tak spodobało się pierwszym, neolitycznym rolnikom? Z jakich powodów jest oznaką osiadłego trybu życia? Wspólnie szukamy odpowiedzi. Zwiedzamy wystawę archeologiczną, poznajemy wybrane przykłady neolitycznej ceramiki, wykonujemy naczynia tradycyjną techniką garncarską.
Metody pracy: dyskusja, zwiedzanie wystawy, projekcja prezentacji, praca własna dzieci, wykonywanie naczyń z gliny.
Czas trwania: 90min

- „O TKACKICH DZIEJACH W REGIONIE”

To nie do wiary!, że wprawna ręka z burzy kłaczków potrafi stworzyć nić, z której powstają kunsztowne tkaniny: kilimy, dywany, płótna. Prząść i tkać nauczył się człowiek już w czasach pradawnych, ale prawdziwy rozwój tkactwa nastąpił później. Poznajemy dzieje tkactwa w regionie, przedmioty z nim związane np. kołowrotek, wrzeciono, motowidło, warsztat tkacki itp.,  surowce: len, bawełna, jedwab, wełna, barwienie i farbowanie tkanin. Wykonujemy własne prace: krajka.
Metody pracy: dyskusja, wykład, projekcja prezentacji, zwiedzanie wystawy, praca z zabytkami, praca własna uczniów.
Czas trwania: 90 min.

-  „O IKONIE I JEJ TAJEMNICACH”

Ikona w języku greckim znaczy obraz. Nie jest to jednak zwyczajne przedstawienie.

 W toku muzealnych zajęć wyjaśniamy co to jest ikona i dlaczego pełni tak ważną rolę w kulturze kościoła wschodniego. Przybliżamy też inne terminy jak np. cerkiew, ikonostas, carskie wrota itp. Poznajemy najpiękniejsze ikony z działu artystycznego muzeum, samodzielnie malujemy ikony.
Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, zwiedzanie wystawy muzealnej, praca plastyczna - ikona
Czas trwania: 180 min.

- „O TKANINIE PRAWIE WSZYSTKO”

Tkaniny otaczają nas wszędzie, są cennym źródłem informacji o dawnej kulturze, modzie , obyczajach, historii, zaspakajają także potrzebę obcowania z pięknymi przedmiotami.
Wyjaśniamy co to jest tkanina. Poznajemy poszczególne rodzaje tkanin, uczymy się je rozpoznawać i klasyfikować. Omawiamy nie tylko ich historie, ale też techniki tworzenia, surowiec i barwniki. Wykonujemy własne prace.
Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, projekcja prezentacji, zwiedzanie wystawy muzealnej, praca plastyczna – torba z nadrukiem.
Czas trwania: 90 min.

- „O KORONKOWYCH SKARBACH”

Sam wyraz koronka niesie z sobą delikatność i lekkość. Ażurowe serwety, obrusy, kołnierzyki, chusty, zapaski czy zasłonki to niezwykłe skarby.  Wykonanie koronki wymagało ogromnej zręczności i doświadczenia. Efektowne i artystyczne, o niezliczonej ilości motywów powstawały przy użyciu igły, klocka czy szydełka. Poznamy te najpiękniejsze ze zbiorów muzeum. Z koronek wykonamy własne prace.
Metody i formy pracy: dyskusja, wykład, projekcja prezentacji, praca plastyczna – koronkowy obrazek lub medalion, zawieszka.
Czas trwania: 90 min.

 - „O HISTORII PISMA”

W zbiorach muzeum przechowywane są najstarsze i unikatowe rękopisy i starodruki związane z Lubaczowem i regionem, jak np. przywilej dla Płazowa, z pieczęcią królewską Zygmunta III Wazy. W toku zajęć przybliżamy historię pisma, zasady kaligrafii – „sztuki pięknego pisania”. Poznajemy przykłady kaligrafii na podstawie zbiorów muzealnych. Sporządzamy własne dokumenty i pieczęcie, piszemy gęsim piórem.
Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, projekcja prezentacji, praca własna dzieci, ćwiczenia z kaligrafii, sporządzanie dokumentów i pieczęci.
Czas trwania: 90 min.

- „O NIEZWYKŁYCH WYNALAZKACH”

Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez telefonów komórkowych, komputerów, internetu, a jak wyglądał świat wynalazków np. przed stu laty?, bez czego nie mogli się obyć Nasi dziadkowie i pra pradziadkowie? Na przykładzie muzealnych eksponatów wyjaśniamy działanie wielu niezwykłych urządzeń.
Metody i formy pracy: dyskusja, pogadanka, praca z zabytkami, projekcja bajek z rzutnika.
Czas trwania: 90 min.