Czerwiec 2018

Numer inwentarzowy: ML/E/3889

Datowanie: ok. 1968 r.

Miejsce powstania: Polska

Technika/materiał: druk monochromatyczny na papierze

Wymiary: 10 cm x 6,3cm

Opis. druk w formie prostokąta stojącego. Tematyka religijna: na awersie reprodukcja malarskiego przedstawienia Serca Matki Bożej z pozostawieniem wokół białej bordiury. Na rewersie - drukowany tekst okolicznościowy w języku polskim: „Pamiątka / sakry biskupiej / którą otrzymał / z rąk Jego Eminencji / Ks. Kardynała Prymasa / w Lubaczowie / dnia 28 czerwca 1968 r. / Ks. JAN NOWICKI”. Poniżej, po lewej oznaczenia drukarskie.

Kontekst kulturowy. W niemal półwiecznych dziejach Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie (1946-1991) miała miejsce jedyna konsekracja biskupia. Do tej godności wyniesiony został ks. prof. Jan Nowicki, wybitny znawca i badacz prawa kanonicznego, były rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Prezentowany obrazek religijny jest w tym kontekście ciekawym i rzadkim świadectwem ważnego wydarzenia w dziejach Lubaczowa. Główny motyw na druku zapewne był świadomym wyborem przyszłego biskupa i odnosił się do rozwijającego się po objawieniach fatimskich kultu Niepokalanego Serca Maryi i do poświęcenia Matce Bożej świata i poszczególnych krajów (w Polsce akt ten dokonany został w 1946 roku).

Uroczystości konsekracyjne bp. Jana Nowickiego miały miejsce w Lubaczowie dokładnie pięćdziesiąt lat temu - 2 czerwca 1968 roku. Głównym konsekratorem był prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, a współkonsekratorami: bp Ignacy Tokarczuk ordynariusz przemyski i bp Wincenty Urban sufragan wrocławski.

Wydarzeniu nadano bardzo uroczysty charakter. Głównym akcentem była Msza św. odprawiona przy ołtarzu polowym, ustawionym obok prokatedry. Na wstępie odczytana została bulla konsekracyjna papieża Pawła VI oraz telegram bp. Władysława Rubina, kapłana Archidiecezji Lwowskiej, późniejszego kardynała i prefekta Kongregacji Kościołów Wschodnich. Po zakończeniu Mszy św. przemówienie wygłosił prymas Stefan Wyszyński, a następnie zgromadzeni księża biskupi udzielili wspólnie błogosławieństwa. Oprócz konsekratorów byli wśród nich: abp Bronisław Dąbrowski z Warszawy, bp Stanisław Jakiel i bp Bolesław Taborski z Przemyśla oraz bp Piotr Bednarczyk z Tarnowa. Na uroczystości przybyli również przedstawiciele KUL-u i ATK, delegaci kapituł, ok. 150 księży z całej Polski, przełożeni i przełożone wielu zgromadzeń zakonnych oraz kilkanaście tysięcy wiernych z Lubaczowa i okolic.

Bp Jan Nowicki, od 1964 roku wikariusz kapitulny archidiecezji, wkrótce po konsekracji biskupiej został administratorem apostolskim Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Funkcję tę pełnił przez kolejne cztery lata, przyczyniając się do rozwoju archidiecezji. Zmarł 14 sierpnia 1973 roku. Uroczystościom pogrzebowym w Lubaczowie, które miały miejsce 17 sierpnia, przewodniczył kardynał Karol Wojtyła ówczesny metropolita krakowski. Była to czwarta, lubaczowska wizyta przyszłego papieża.

Ciało bp. Jana Nowickiego spoczywa obecnie w krypcie w podziemiach lubaczowskiej konkatedry.

 

J. M.