Czerwiec 2020

Pamiątki związane z Janem Pawłem II w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie

2 i 3 czerwca 1991 roku w trakcie IV papieskiej pielgrzymki do Polski, papież Jan Paweł II odwiedził Lubaczów. Z okazji zbliżającej się rocznicy tego wydarzenia oraz przypadającej w maju 2020 roku 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka, chcielibyśmy Państwu zaprezentować pamiątki związane z Janem Pawłem II, które znajdują się w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Muzeum posiada kilkadziesiąt pamiątek bezpośrednio i pośrednio związanych z osobą Jana Pawła II oraz około 400 fotografii. Większość pamiątek pochodzi z 1991 r. oraz kilku późniejszych lat. Najstarsze z nich związane są głównie z wizytą papieża w Lubaczowie (2 - 3 czerwca 1991 r.). Są to przedmioty i zdjęcia przekazane do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez osoby prywatne, instytucje, stowarzyszenia:

 • plan zagospodarowania mszy św. koncelebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II z 3 czerwca 1991 r. opracowany przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe i Usługowo – Handlowe „Lemaz” z Lubaczowa. Składa się on z: planu urbanistycznego zagospodarowania terenu, na którym odbywało się spotkanie z papieżem; pisemnych uzgodnień różnych instytucji, firm i władz lokalnych dotyczących organizacji wizyty papieskiej, szczegółowych opisów technicznych terenu pontyfikalnej mszy św. oraz innych dokumentów. Plan opracowano w kwietniu 1991 r., a do naszego muzeum trafił jako dar przekazany w 1997 r. przez Przedsiębiorstwo „Lemaz”.
 • dokumenty związane z organizacją wizyty papieskiej w Lubaczowie: zaproszenia na poświęcenie prokatedry pw. bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie przez Ojca Św. Jana Pawła II w dniu 2 czerwca 1991 r.; zaświadczenia uprawniające do koncelebry mszy św. oraz zaświadczenia do udzielania komunii św. na Mszy św. pontyfikalnej na błoniach lubaczowskich w dniu 3 czerwca 1991 r.
 • Księga pamiątkowa: „Kronika Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II, 2 – 3 VI 1991 r. Lubaczów” z własnoręcznym podpisem papieża;
 • Liturgia Czwartej Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, oprawiona, z herbem papieskim koloru złotego na okładce, a także różaniec koloru białego.
 • fragment drewnianego krzyża z ołtarza, na którym w dniu 3 czerwca 1991 r. papież odprawił mszę św. na błoniach lubaczowskich.
 • koperty pamiątkowe z wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie. Na pierwszej umieszczono popiersie Jana Pawła II, napis: IV PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY, CZERWIEC 1991, LUBACZÓW 1991, pieczęć okrągłą okolicznościową i znaczek z wizerunkiem Jana Pawła II. Na drugiej kopercie ukazano postać papieża z rozłożonymi rękoma.
 • okolicznościowe szklanki z wizerunkiem herbu Jana Pawła II wyprodukowane w zakładach produkcyjnych huty „Krosno”.
 • medal pamiątkowy z wizerunkiem Jana Pawła II na awersie. Na rewersie odnajdziemy panoramę Lubaczowa z prokatedrą pw. bł. Jakuba Strzemię, kościołem św. Stanisława Biskupa Męczennika i cerkwią św. Mikołaja w Lubaczowie, nad nimi umieszczono napis: „Lubaczów 2 – 3 VI 1991. Medal został wykonany w Zakładkach Wyrobów Galanteryjnych w Lubaczowie wg projektu lubaczowskiego artysty Janusza Szpyta.
 • „Medal Jana Pawła II wybity dla uczczenia wizyty w Lubaczowie” wydany przez Muzeum w Lubaczowie i Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, autorstwa artysty plastyka Kazimierza Stasza. Medal wykonano w 1991 r. Lublinie. Na awersie w centrum odnajdziemy wcześniejszy herb Lubaczowa, a w otoku napis: MUZEUM * TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI LUBACZOWSKIEJ. Na rewersie widoczne popiersie Jana Pawła II, a w otoku napis: IV PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY + LUBACZÓW 2-3 VI 1991. Medal został przekazany w 1997 r. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej.

W 2001 r. muzeum otrzymało od ks. Franciszka Nuci, ówczesnego proboszcza Parafii Św. Stanisława BM w Lubaczowie, pamiątki z wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie. Były to m.in.:

 • czapka furażerka oraz opaska na ramię koloru żółtego noszone przez członków Służby Porządkowej,
 • peleryna ministranta,
 • plakietka Służby Porządkowej, chorągiewki papieskie koloru żółto – białego z wydrukowanym na białym polu papieskim herbem,
 • plakietki wydane dla upamiętnienia nawiedzenia Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i poświęcenia prokatedry lubaczowskiej przez Jana Pawła II (na plakietce widoczna jest reprodukcja obrazu Matki Bożej Łaskawej) oraz plakietki wydane dla upamiętnienia mszy świętej odprawionej na lubaczowskich błoniach.

Kilkanaście pamiątek z okresu pontyfikatu Jana Pawła II znajdujących się w zbiorach naszego muzeum przekazanych zostało w 2007 r. przez osobistego sekretarza Ojca Świętego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Są to pamiątkowe krzyże, pierścienie, medale, różańce, książki oraz inne przedmioty:

 • Krzyż Biskupa Rzymu Jana Pawła II. Na awersie krzyża widnieje postać Jezusa Chrystusa, a przy krawędziach symbole czterech ewangelistów: anioła, lwa, orła oraz wołu, na rewersie na poziomej belce napis: DUC IN ALTUM, w dolnej części pionowej belki znajduje się papieski herb Jana Pawła II, poniżej napis: SALWI ROMA,
 • Krzyż Biskupa Rzymu Jana Pawła II w etui. Krzyż wykony ze stopu metalu. Na awersie widoczna postać ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, po bokach wizerunki świętych Piotra i Pawła, nad głową Chrystusa napis: INRI, na rewersie, na środku krzyża papieski herb,
 • Pierścień Rybaka Jana Pawła II (łac. anulus Piscatoris). Sygnet wykonany ze srebra z wizerunkiem św. Piotra zarzucającego sieć, u góry po prawej krzyż z promieniami, poniżej baranki, na odwrocie wygrawerowany herb papieski,
 • medale pamiątkowe z okresu pontyfikatu Jana Pawła II,
 • różańce poświęcone przez Jana Pawła II,
 • talerze płytkie i kielichy toastowe z zastawy stołowej Jana Pawła II. Talerze wykonane zostały z porcelany i ozdobione herbem papieskim. Kielichy wykonano ze szkła rytowanego i ozdobiono również herbem papieskim.

W zbiorach Muzeum znajduje się obraz pt. „W drodze” autorstwa lubaczowskiego artysty Janusza Szpyta. Jest to olej na płótnie o wymiarach 151 cm x 119,5 cm zakupiony od autora w 2007 r.

Z okresu żałoby po śmierci Jana Pawła II, Muzeum Kresów w Lubaczowie posiada w swojej kolekcji cenny eksponat - transparent wykonany z białego płótna przed wyjazdem delegacji z Lubaczowa na uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II do Watykanu. Widnieje na nim dwuwierszowy napis: LUBACZÓW ŻEGNA OJCA ŚWIĘTEGO. W słowie „Lubaczów” czerwone serce zastąpiło literę „ó”. Został przekazany w 2005 r. przez ówczesnego burmistrza Lubaczowa Janusza Waldemara Zubrzyckiego.

Opracował: Dariusz Sałek