Marzec 2015

CHORĄGIEW PROCESYJNA

technika/materiał: malowidło dwustronne, olejne na lnianym podobraziu, umieszczone pomiędzy dwoma drewnianymi drążkami

datowanie: 2. poł. XVIII w.,

pochodzenie: cerkiew unicka p.w. Opieki NMP w Woli Wielkiej

wymiary: 150cm x 110 cm ;

awers chorągwi procesyjnej przed konserwacją

   Chorągiew z Woli Wielkiej ma kształt prostokąta zakończonego u dołu trzema ozdobnymi zębami. Dwustronnie malowane płótno umieszczone jest między dwoma poprzecznymi półwałkami z ozdobnymi gałkami na końcach.

Przedstawienia z postaciami Matki Bożej Pokrow na awersie i św. Paraskewy na rewersie umieszczone są w polach prostokątnych obwiedzionych bordiurą z dwukolorowym roślinnym ornamentem. Na dole umieszczone są zarówno na awersie jak i rewersie postacie aniołów trzymających banderolę z inskrypcją w języku starocerkiewnosłowiańskim . Inskrypcje umieszczone są również na awersie powyżej postaci Matki Bożej oraz  pod jej skrzydłami, a na rewersie powyżej postaci św. Paraskewy.

rekonstrukcja dolnej części awersu z inskrypcją, autor: M. Wroniak

Ze względu na lepszy stan zachowania udało się odczytać napisy na rewersie[1]:

ŚWIĘTA, WIELKA MĘCZNNICA PARASKEWA

na banderoli: PRZEMĄDRA [ROZTROPNA] I WIELCE CHWALEBANA DZIEWICA, MĘCZENNICA PARASKEWA: MĘ/ ŻNIE ZAISTE ZAMYSŁ PRZYJĘŁA , KOBIECĄ SŁABOŚĆ ODRZUCIWSZY:

Zachowane napisy na awersie (nad i pod skrzydłami):

nad skrzydłami:

OKRYJ NAS POKROWEM [PŁASZCZEM]/ SKRZYDEŁ TWOICH

i OKRYJĘ ICH JAKO/ ZNAJĄCYCH IMIĘ / MOJE

pod skrzydłami:

DANE BYŁY NIEWIEŚCIE

i DWA SKRZYDŁA ORŁA WIELKIEGO

napis na banderoli:

ZNAJĄCYCH PRZENAJŚWIĘTSZE IMIĘ TWOJE MATKO OBIECUJESZ PŁASZCZEM/ SWYM OSŁANIAĆ. JA PANA BOGA  (BOŻĄ) MARIĄ CIĘ NAZYWAM.

(BROŃ MNIE, ALBOWIEM ZNAM IMIĘ TWOJE)

rekonstrukcja kolorystyczna awersu chorągwi z przedstawieniem Matki Bożej Pokrow, autor: M. Wroniak

[1] Tłumaczenie powtórzone za M. Wroniak, Problematyka badawcza dotycząca zmiany pierwotnej kolorystyki malowidła podjęta w procesie konserwacji  XVIII-wiecznej chorągwi procesyjnej z Woli Wielkiej, z przedstawieniami Matki Boskiej Pokrow oraz św. Paraskewy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie, praca magisterska pod kierunkiem prof. Jadwigi Wyszyńskiej, Kraków 2010. Tłumaczenia dokonali: dr Jarosław Giemza i dr Anna Mużalis-Frydel.