Sierpień 2016

Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem

technika/materiał: farba olejna, grunt kredowy, płótno, deska

datowanie: lata 30.  XX w.;

autor: Grzegorz Kuźniewicz

pochodzenie: Polska, Brusno Stare

wymiary: 95 cm x 60 cm

opis:  Ikona przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem trzymanym na prawym ręku. Maria w błękitnej sukni okryta długim, białym maforionem, którym owinięte jest również Dzieciątko Jezus. Kompozycja utrzymana jest w stylistyce malarstwa zachodnioeuropejskiego. Jednak kilka elementów nawiązuje do tradycyjnego kanonu ikony, między innymi technika. Farba kładziona jest na deskę, na którą naklejone jest płótno i położona została warstwa gruntu.

            Układ postaci nawiązuje do przedstawienia Madonny Tronującej, czy Sedes Sapientiae (Siedzisko Mądrości). W przedstawieniu tym odnajdujemy również gest charakterystyczny dla wizerunku Marii, typowego w rzędzie namiestnym ikonostasu, mianowicie Hodegetrii. Jest to najbardziej rozpowszechniony typ obrazowania Matki Boskiej (np. ikona Matki Boskiej Częstochowskiej). Maria w przedstawieniu tym na lewym ręku trzyma Dzieciątko Jezus, a prawą wskazuje na Nie, wskazuje Drogę do zbawienia.

Omawiane przedstawienie jest wspaniałym przykładem doskonałego połączenia sztuki Zachodu i myśli Wschodu. Wizerunek ten został przygotowany dla cerkwi w Bruśnie Starym, do rzędu ikon namiestnych. W muzeum przechowywana jest także druga ikona z tego rzędu, Chrystusa Pantokratora. Przedstawienie to również w głównym zarysie odwołuje się to tradycyjnego kanonu ikony jednocześnie utrzymane jest w stylistyce malarstwa zachodnioeuropejskiego. Ikona Matki Boskiej z Brusna Starego urzeka subtelnością wizerunku, zarówno Marii jak i małego Jezusa. Przywodzi na myśl prerafaelickie malarstwo drugiej połowy XIX w.

Autor obrazu - Grzegorz Kuźniewicz, znany przede wszystkim jako rzeźbiarz, dał się poznać również jako malarz realizacji monumentalnych, jak polichromie w cieszanowskiej cerkwi. Szereg realizacji jakie pozostawił po sobie Kuźniewicz świadczy o jego ogromnym talencie, wyczuciu estetyki i niezwykłym kunszcie jaki przebija z jego prac.