Styczeń 2015

ORNAT BIAŁY
 
technika/materiał: szycie, kanwa, haft półkrzyżykowy; przędza jedwabna, podszewka jedwabna, sznur z nici metalowych; 
datowanie: 1880 r., Lwów
twórca: Zofia Baworowska
wymiary: przód: 102 cm x 35,5 cm i 61 cm; tył: 111 cm x 68,5 cm
 
Ornat w typie rzymskim. Całość ornatu pokryta haftem. Przód i tył szczelnie wypełnia kolorowa wić roślinna. Na plecach w sześcioliściu monogram IHS. Brzegi obszyte złotym sznurem. Podszewka kremowa. Na rewersie przodu napis ściegiem krzyżykowym: „ROBILA ZOFIA BAWOROWSKA/ 1880”. Ornat pochodzi z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny we Lwowie, stanowi część kolekcji tkanin liturgicznych z terenów dawnej łacińskiej Archidiecezji Lwowskiej.
W Dziale Artystycznym Muzeum Kresów w Lubaczowie znajduje się 3771 obiektów (stan na koniec 2014 roku) w tym 784 to tkaniny. Zdecydowana część kolekcji to tkaniny liturgiczne w większości związane z liturgią łacińską, kilkadziesiąt elementów wschodniego stroju liturgicznego oraz kilkanaście obiektów związanych z kulturą żydowską. Obiekty te są cenną ilustracją wielokulturowości regionu. 
Tkaniny pochodzące z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny we Lwowie to największy w kolekcji zbiór tkanin liturgicznych o potwierdzonym pochodzeniu. W 1945 r. w wyniku zmian granic rozpoczęły się przesiedlenia ludności polskiej z terenów, które zostały włączone w struktury terytorialne Związku Radzieckiego na tzw. Ziemie Odzyskane. Często pakowano się w pośpiechu zabierając tylko najpotrzebniejsze i najcenniejsze rzeczy. To czego nie udało się zmieścić w bagażu, albo w nadziei na powrót, chowano na miejscu. Symbolem zakończenia exodusu był wyjazd ze Lwowa kleryków zlikwidowanego seminarium duchownego i w 1946 r. duchowieństwa kurii arcybiskupiej i arcybiskupa lwowskiego Eugeniusza Baziaka. 
Proboszcz z parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie ks. Józef Kłos urodzony pod Cieszanowem, w trakcie ewakuacji wrócił w rodzinne strony, za nim przyjechało także wyposażenie z kościoła, w którym od 1940 r. był proboszczem. 
W kilku skrzyniach, prawdopodobnie siedmiu, zabezpieczono tkaniny liturgiczne, w tym ornaty, dalmatyki oraz drobniejsze paramenty liturgiczne i książki. Na dwóch skrzyniach zachowały się naklejki adresowe, na jednej odnajdujemy fragment napisu: „Do Ciesza...”, zaś na drugiej tabliczce adresowej widnieje miejsce przeznaczenia „Lubaczów” i data nadania „10 marca 1949 r.”. Skrzynie te wraz z zawartością trafiły do parafii w Cieszanowie, w której ks. Józefa Kłosa ustanowiono proboszczem. 
 
 
zdjęcie panoramiczne na stronie Wirtualne Muzea Podkarpacia 
link: http://wmp.podkarpackie.pl/node/2482