Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 r.

Muzeum Kresów w Lubaczowie realizuje w 2020 r. trzy projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie etap III (kwota dofinansowania w wysokości 300 tys. zł),
  • Radruż – zespół cerkiewny (kon. XVI w.), cmentarz (pocz. XIX w.): prace konserwatorskie przy nagrobkach – etap III (kwota dofinansowania w wysokości 106 tys. zł),
  • Jubileuszowa – X edycja konkursu Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2020 (kwota dofinansowania w wysokości 20 tys. zł).

 

Dzięki okazanemu wsparciu, za które serdecznie dziękujemy, Muzeum ma szansę na realizację zadań statutowych związanych z zabezpieczeniem i ochroną zbiorów, prowadzeniem działalności kulturalnej i wystawienniczej, a także ochroną dziedzictwa kulturowego ziemi lubaczowskiej, uznanego za bezcenne dla światowego dziedzictwa.