Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Borchowie

Cerkiew w Borchowie została wzniesiona w 1781 r., z fundacji ówczesnego proboszcza ks. Daniela Czerlunczakiewicza, przy pomocy parafian. Wkrótce potem miejscowa parafia straciła swą samodzielność i cerkiew została włączona jako filia do parafii greckokatolickiej w pobliskich Oleszycach. Jest to niewielka cerkiew w układzie trójdzielnym z płaską kopułą zrębową nad nawą. W oryginalny sposób skonstruowane jest sanktuarium, którego górne ściany zostały dołem rozszerzone przechodząc w zadaszenie. W okresie powojennym cerkiew została przejęta na kaplicę filialną parafii rzymskokatolickiej w Oleszycach. Była kilkakrotnie przebudowywana i remontowana tracąc część swych walorów zabytkowych. Zachowała jednak swą typową sylwetkę. Z drewnianą cerkwią integralnie łączy się murowana dzwonnica-brama, wzniesiona w latach 30. XX w.

Fotografie wykonał: Tomasz Michalski

Pobierz fotografie w wysokiej rozdzielczości

Wszystkie fotografie powstałe w ramach projektu, udostępniane są przez Muzeum Kresów w Lubaczowie na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.
Zachęcamy do ich pobierania i wykorzystywania do promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prosimy przy tym o wskazanie autorów fotografii wraz z adnotacją „Ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie”.