Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorajcu

Cerkiew w Gorajcu, wzniesiona w 1586 r., należy obok cerkwi p.w. św. Paraskewy w Radrużu do najstarszych cerkwi drewnianych w powiecie lubaczowskim i na terenie Polski. Z okresu powstania świątyni pochodzi górna część nawy z kopułą. Pozostałe pomieszczenia cerkwi zostały zbudowane w 1816 r. (sanktuarium) i 1835 r. (babiniec). Obecnie cerkiew jest użytkowana na kaplicę w obrębie parafii rzymskokatolickiej w Cieszanowie. W latach 1992–2002 budowla została gruntownie odnowiona. Wewnątrz zachowały się unikalne malowidła współtworzące w XVII w. pierwotny ikonostas. Głównym elementem wystroju świątyni jest architektoniczny ikonostas z początku XVIII w., odnowiony staraniem Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie. Obok cerkwi znajduje się drewniana dzwonnica z 1860 r., przeniesiona z Majdanu Sieniawskiego.

Fotografie wykonał: Krystian Kłysewicz

Pobierz fotografie w wysokiej rozdzielczości

Wszystkie fotografie powstałe w ramach projektu, udostępniane są przez Muzeum Kresów w Lubaczowie na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.
Zachęcamy do ich pobierania i wykorzystywania do promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prosimy przy tym o wskazanie autorów fotografii wraz z adnotacją „Ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie”.