Wyniki konkursu

Poznaliśmy wyniki konkursu dla artystów fotografików, który realizujemy w ramach projektu „Drewniane cerkwie ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”!

Komisja w składzie:
- Jerzy Plucha, konserwator zabytków, artysta malarz, emerytowany, wieloletni pracownik Muzeum Kresów w Lubaczowie (przewodniczący komisji),
- Janusz Mazur, historyk sztuki, kustosz i opiekun Działu Etnograficznego i Budownictwa Drewnianego w Muzeum Kresów w Lubaczowie,
- Wiesław Huk, fotograf-amator, redaktor wydawnictw dotyczących architektury drewnianej i dziedzictwa kulturowego regionu, pracownik Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie,
- Krzysztof Stępień, fotograf-amator, autor zdjęć oraz redaktor wielu wydawnictw z dziedziny ochrony zabytków oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego, pracownik Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej,
podczas obrad w dn. 27 stycznia 2020 r. wyłoniła spośród sześciu nadesłanych zgłoszeń pięciu artystów fotografików, którzy wezmą udział w projekcie. Są to: Krystian Kłysewicz, Marek Kuzemski, Tomasz Mielnik, Tomasz Michalski i Alicja Mróz.

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Uczestnicy rozlosowali cerkwie do sfotografowania. Wyniki losowania są następujące:

- Krystian Kłysewicz: cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie oraz cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorajcu,
- Marek Kuziemski: cerkiew pw. św. Paraskewy w Łówczy oraz cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kowalówce,
- Tomasz Michalski: cerkiew pw. św. Dymitra w Łukawcu oraz cerkiew pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Borchowie,
- Tomasz Mielnik: cerkiew pw. św. Mikołaja w Radrużu oraz cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Prusiu,
- Alicja Mróz: cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu oraz cerkiew pw. św. Dymitra w Szczutkowie