Zespół Cerkiewny pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie - wirtualna wycieczka

Cerkiew w Nowym Bruśnie została wzniesiona w 1713 r. przez nieznanego bliżej majstra Stefana. Budowla reprezentuje typ drewnianej cerkwi z kaplicą nad babińcem i malowniczą galerią na piętrze. Pozostałe części świątyni – nawę i sanktuarium wieńczą kopuły ze smukłymi latarniami, których forma pochodzi z poł. XIX w. Świątynię w tym kształcie utrwalił na swym rysunku prof. Julian Zachariewicz, znany lwowski architekt i konserwator. W 1903 r. na miejscu starego wzniesiono nowy, duży babiniec z ośmiopołaciową kopułą. Świątynia posiadała odtąd trójkopułową sylwetkę. Po II wojnie światowej cerkiew została opuszczona, co doprowadziło do jej całkowitej ruiny. W 1994 r. rozpoczął się remont budowli, który od 2013 r. kontynuowany jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie. W efekcie prac przywrócono cerkwi wygląd z XVIII–XIX w.

Wirtualną wycieczkę przygotował: Tomasz Mielnik

Aby uzyskać dostęp do wirtualnej wycieczki kliknij tutaj