Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Prusiu - wirtualna wycieczka

Cerkiew w Prusiu powstała w 1887 r. z inicjatywy parocha werchrackiego ks. Wasyla Pleszkiewicza. Fundusze na budowę pochodziły od mieszkańców wsi oraz ze składek zebranych podczas specjalnej kwesty. Cerkiew reprezentuje tradycyjne rozwiązania właściwe drewnianej architekturze sakralnej wschodniego rytu. Posiada układ trójdzielny z kopułą nad nawą. Środkowa część budowli została w nowatorski sposób poszerzona o wąskie aneksy, widoczne tylko od środka. Wierność dawnym rozwiązaniom ciesielskim zachowuje również towarzysząca świątyni i wzniesiona w tym samym czasie wieża dzwonnicza. We wnętrzu cerkwi zachował się dawny, bogaty wystrój. Obecnie cerkiew jest użytkowana na kaplicę w obrębie parafii rzymskokatolickiej w Werchracie.

Wirtualną wycieczkę przygotował: Tomasz Mielnik

Aby uzyskać dostęp do wirtualnej wycieczki kliknij tutaj