Zespół Cerkiewny pw. św. Paraskewy w Radrużu - wirtualna wycieczka

Cerkiew p.w. św. Paraskewy w Radrużu należy do najcenniejszych świątyń drewnianych na pograniczu polsko-ukraińskim. W 2013 r. wpisano ją na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2017 r. na Listę Pomników Historii. Budowla pochodzi z końca XVI w. i reprezentuje interesujące połączenie wschodniego układu przestrzennego z późnogotyckim osiągnięciami konstrukcyjnymi. Cerkiew posiada również ciekawą historię związaną najazdami tatarskimi w XVII w. Obok walorów architektonicznych i historycznych w świątyni znajduje się również cenny wystrój, w tym polichromia ścienna i ikonostas oraz inne unikalne zabytki z XVI–XIX w. Cerkiew jest elementem większego zespołu o charakterze obronnym, w skład którego wchodzą dzwonnica, mur z dwiema bramami i kostnica, a także dwa cmentarze z licznymi przykładami plastyki nagrobnej z bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego oraz budynek dawnego sklepu wiejskiego. Od 2011 r. Zespół stanowi oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie i jest pod jego stałą opieką.

Wirtualną wycieczkę przygotował: Tomasz Mielnik

Aby uzyskać dostęp do wirtualnej wycieczki kliknij tutaj