Zaproszenie na wernisaż wystawy „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, która przedstawia 60 fotografii cerkwi z powiatu lubaczowskiego i Zakarpacia polskich i ukraińskich autorów. Fotografie powstały w ramach projektu pod tym samym tytułem.

Wernisaż odbędzie się 14 marca o godz. 15 w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu i będzie można go śledzić na żywo za pośrednictwem mediów społecznościowych Muzeum – więcej informacji tutaj

Mimo że planowane wcześniej polsko-ukraińskie plenery fotograficzne na ziemi lubaczowskiej oraz na Zakarpaciu, przez wzgląd na pandemię koronawirusa, nie mogły dojść do skutku, powstały artystyczne fotografie, które oddają piękno i klimat drewnianej architektury cerkiewnej regionu Karpat, zachęcając turystów do osobistych odwiedzin. Zdjęcia, które znajdą się na ekspozycji wykonali: Alicja Mróz, Krystian Kłysewicz, Marek Kuziemski, Tomasz Michalski i Tomasz Mielnik (Polska) oraz Ołeh Chawawczak, Serhij Denysenko, Robert Dowhanycz, Serhij Hudak i Jurij Kryliweć (Ukraina).

Do projektu wytypowano po dziesięć obiektów w Polsce i na Ukrainie. Po stronie polskiej są to cerkwie w powiecie lubaczowskim, we wsiach: Borchów, Gorajec, Kowalówka, Łówcza, Łukawiec, Nowe Brusno, Prusie, Szczutków i Radruż. Po stronie ukraińskiej są to świątynie rozmieszczone na terenie całego Zakarpacia, we wsiach: Hukliwe, Nowosielica, Kołoczawa, Jasina, Użok, Daniłowo, Likicary i Średnie Wody, a także w Użhorodzie. Trzy z nich, tj. cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie, cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Użoku oraz cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu, w 2013 r. zostały objęte wspólnym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W niedzielę, w trakcie wernisażu głos zabiorą: Piotr Zubowski – p.o. dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie, Mychajło Dankanych – dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” Obwodu Zakarpackiego (najpewniej w połączeniu zdalnym), przedstawiciele władz Powiatu Lubaczowskiego oraz Janusz Mazur, kustosz w Dziale Etnografii i Budownictwa Drewnianego Muzeum Kresów w Lubaczowie, który przybliży zarys historii architektury cerkiewnej powiatu lubaczowskiego. Kilka słów usłyszymy także od autorów zdjęć biorących udział w projekcie.

Celem projektu są wspólne, polsko-ukraińskie działania mające na celu promocję i ochronę materialnego dziedzictwa regionu Karpat, a w szczególności drewnianej architektury cerkiewnej. Jest to niezwykle istotny element krajobrazu kulturowego zarówno na Zakarpaciu (Ukraina), jak i w powiecie lubaczowskim, o ogromnym i wciąż nie do końca wykorzystanym potencjale dla rozwoju turystyki.

Projekt realizowany jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” Obwodu Zakarpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Link do wydarzenia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/278715660286678

Pliki do pobrania

Zaproszenie na wystawę
Plakat z informacją o projekcie
Plakat z informacją o wystawie