Zapytanie ofertowe na mapę interaktywną

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zapytanie ofertowe, wraz z załącznikami, z dn. 23 września 2020 r., na zaprojektowanie i wdrożenie responsywnej strony internetowej z interaktywną mapą w ramach projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu.

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie interaktywnej mapy powiatu lubaczowskiego, na której zostaną zamieszczone drewniane cerkwie w kontekście dziedzictwa kulturowego regionu. Wskazany wyżej projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – Klauzula antykorupcyjna

Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty