Zapytanie ofertowe na stronę internetową

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zapytanie ofertowe, wraz z załącznikami, z dn. 29 września 2020 r., na wykonanie i prowadzenie strony internetowej projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu.

Wskazany wyżej projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe 
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
Załącznik Nr 2 - Wykaz usług
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik Nr 4 - Klauzula antykorupcyjna

Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty